DioDren

Diodová drenáž je určena k ochraně kovových zařízení před bludnými proudy způsobenými tramvajovou nebo železniční stejnosměrnou trakcí. Polovodičová dioda umožňuje protékání drenážního proudu v případě kladného napětí mezi konstrukce – kolej.

Diodová drenáž představuje klíčové řešení pro ochranu kovových zařízení umístěných v blízkosti tramvajových nebo železničních tratí, které jsou často vystaveny negativnímu vlivu bludných proudů. Tyto proudy, vznikající jako vedlejší efekt stejnosměrné trakce těchto dopravních systémů, mohou způsobit vážné poškození kovových konstrukcí a zařízení, včetně korozivního účinku a dalších nežádoucích efektů. Použití diodové drenáže tak představuje efektivní metodu, jak tomuto riziku předcházet, a zároveň zajišťuje, že zařízení a infrastruktura v těchto oblastech zůstanou chráněny a funkční po dlouhou dobu.

Princip fungování diodové drenáže spočívá ve využití polovodičové diody, která umožňuje průchod drenážního proudu pouze v případě, že mezi konstrukcí a kolejí dojde k vytvoření kladného napětí. Tímto způsobem je zajištěno, že potenciálně škodlivé proudy jsou efektivně odvedeny pryč od citlivých kovových částí, aniž by došlo k jejich poškození. Tato technologie nabízí vysokou míru ochrany a je neocenitelným nástrojem v boji proti korozivním vlivům bludných proudů, což je zásadní pro udržení integrity a dlouhodobé udržitelnosti kovových zařízení v blízkosti tramvajových a železničních tratí.