DioDren

Diodová drenáž je určena k ochraně kovových zařízení před bludnými proudy způsobenými tramvajovou nebo železniční stejnosměrnou trakcí. Polovodičová dioda umožňuje protékání drenážního proudu v případě kladného napětí mezi konstrukce – kolej.