NerDren

Spínaná elektrická polarizovaná drenáž spíná při napětí +20 mV potrubí – kolej. Elektrická polarizovaná drenáž nemá vlastní napájení, nevyžaduje elektrickou síť ani nepoužívá baterii. Elektronika je napájena z drenážních proudů.