NerDren

Spínaná elektrická polarizovaná drenáž spíná při napětí +20 mV potrubí – kolej. Elektrická polarizovaná drenáž nemá vlastní napájení, nevyžaduje elektrickou síť ani nepoužívá baterii. Elektronika je napájena z drenážních proudů.

Naše technologie spínané elektrické polarizované drenáže představuje výbornou technologii v řízení infrastruktury, zejména v oblastech, kde je potřeba efektivního řešení pro spínání mezi potrubím a kolejemi. Systém je navržen tak, aby se automaticky aktivoval při detekci napětí +20 mV, což znamená, že je vysoce citlivý a reaguje na specifické podmínky v reálném čase. Tato citlivost umožňuje přesnou kontrolu a minimalizaci rizika poškození nebo opotřebení infrastruktury, což je klíčové pro její dlouhodobou udržitelnost a bezpečnost.

Jedinečným rysem naší elektrické polarizované drenáže je, že nevyžaduje vlastní napájení. To znamená, že není závislá na elektrické síti ani na bateriích, což ji činí ideální pro instalaci v odlehlých nebo obtížně přístupných oblastech. Místo toho je systém napájen přímo z drenážních proudů, což je nejen ekonomické, ale také ekologické řešení. Tento inovativní přístup k napájení znamená, že udržování systému je minimální, což snižuje provozní náklady a zvyšuje efektivitu správy infrastruktury.