Digitalizace dat katodické ochrany

Grafické vyznačení trasy potrubí do map Google Earth, s údaji pozemků dle katastrálních map, s vyznačením objektů katodické ochrany, včetně naměřených hodnot potenciálů, agresivity prostředí, se zobrazením fotografií objektů a jejich zapojení.