Digitalizace dat katodické ochrany

Grafické vyznačení trasy potrubí do map Google Earth, s údaji pozemků dle katastrálních map, s vyznačením objektů katodické ochrany, včetně naměřených hodnot potenciálů, agresivity prostředí, se zobrazením fotografií objektů a jejich zapojení.

Zajistěte přesné a efektivní správu vašich potrubních systémů s naším servisem grafického vyznačení trasy potrubí v mapách Google Earth. Tento inovativní přístup umožňuje integraci údajů o pozemcích přímo z katastrálních map, což zajišťuje maximální přesnost a spolehlivost informací. Naše služba nejenže zobrazuje trasy potrubí, ale také aktivně vyznačuje objekty katodické ochrany, poskytuje naměřené hodnoty potenciálů a analyzuje agresivitu okolního prostředí.

Díky našemu řešení získáte kompletní přehled o stavu a umístění vašeho potrubního systému, včetně vizualizace fotografií objektů a podrobností o jejich zapojení. Tato služba je ideální pro inženýry, projektanty a správce infrastruktury, kteří hledají efektivní způsob, jak monitorovat a spravovat potrubní systémy s ohledem na katodickou ochranu. Zajistěte si přístup k nejnovějším technologiím a metodám pro správu vašich potrubních sítí a využijte naši službu pro zvýšení bezpečnosti a efektivity vašeho projektu.