DigPro

Program pro počítačové vyhodnocování korozních měření v katodické ochraně, jako je měření polarizačního potenciálu, proudového pole, korelace, některé výpočty katodické ochrany, postupy při měření CIPS a DCVG měřicí soupravou.

Využijte sofistikovaný program pro analýzu korozních dat v rámci katodické ochrany. Tento nástroj umožňuje podrobné vyhodnocení klíčových parametrů, včetně měření polarizačního potenciálu, analýzy proudového pole, provádění korelací a výpočtů pro efektivní katodickou ochranu. Program zahrnuje rovněž postupy pro provádění měření pomocí CIPS a DCVG měřicích souprav, což umožňuje přesnou diagnostiku a optimalizaci ochranných opatření proti korozím.

Náš program je navržen tak, aby poskytoval uživatelům komplexní řešení pro všechny aspekty katodické ochrany, od sběru dat po jejich analýzu. Díky intuitivnímu rozhraní a pokročilým analytickým funkcím můžete snadno identifikovat potenciální problémy a navrhnout účinné strategie pro jejich řešení. Ideální pro odborníky v oblasti korozní ochrany hledající přesné a spolehlivé nástroje pro svou práci.