DIRISAT

Dálkově řízená zesílená drenáž DIRISAT na roštu, 0 – 100A, s přepěťovými ochranami, lokálně i dálkově řízená.

  Pro detailní popis zdroje a zobrazení podrobných parametrů můžete stáhnout soubor ve formátu PDF.

  Zařízení DIRISAT 100A představuje pokročilou technologii v oblasti aktivní katodické ochrany, navrženou pro zabezpečení kovových předmětů uložených v zemi a ve vodě, jako jsou plynovody, ropovody, vodovody a další produktovody, proti koroznímu poškození způsobenému bludnými proudy a zavlečenými potenciály. Toto zařízení, je určeno k použití ve stanicích katodické ochrany, kde spolehlivě udržuje požadovaný zapínací potenciál na chráněném zařízení, což významně přispívá k prodloužení jeho životnosti tím, že minimalizuje riziko korozního poškození.

  DIRISAT 100A sestává ze dvou samostatných částí: regulovaného měniče a řídicí jednotky. Měnič je vybaven výkonem 0-35V/0-100A a je napájen z jednofázové střídavé sítě 230V, což umožňuje jeho použití v průmyslových aplikacích. Řídicí jednotka zahrnuje čtyři samostatné univerzální programovatelné PID (+Fuzzy) regulátory, které pracují s měřenými a požadovanými hodnotami, jako jsou výstupní napětí a proud měniče, zapínací potenciál a drenážní proud, což umožňuje precizní řízení zařízení.

  Montáž a instalace DIRISAT 100A vyžaduje pečlivé dodržení montážních pokynů, včetně správného umístění zařízení a zapojení všech vstupních a výstupních svorek, aby bylo zajištěno efektivní a bezpečné provozování. Kromě toho, zařízení je navrženo pro trvalý bezobslužný provoz ve vnitřních prostorách, což znamená, že vyžaduje minimální údržbu a je odolné vůči běžným provozním podmínkám.

  Významnou vlastností DIRISAT 100A je jeho schopnost dálkové komunikace prostřednictvím rozhraní RS485, což usnadňuje integraci do stávajících systémů a umožňuje flexibilní řízení z vzdálených lokací. To činí DIRISAT 100A ideálním řešením pro aplikace, kde je potřeba pokročilé řízení katodické ochrany s vysokou úrovní adaptability a spolehlivosti.

  Pro bližší informace a cenovou nabídku nás kontaktujte.