Certifikační kurz

Místo: Chalupki

Termín konání 05. -. 08.06.2017.

Uzávěrka přihlášen do 26.05.2017.

Termín konání 09. -. 12.10.2017.

Uzávěrka přihlášen do 29.09.2017.

Termín konání 10. -. 14.12.2018.

Uzávěrka přihlášen do 30.11.2018.

 

Podle normy ČSN EN 15257 musí být pracovníci v oblasti katodické ochrany certifikováni do jednoho nebo několika stupňů podle své odborné způsobilosti v konkrétních aplikačních sektorech.

Kurz je zaměřen na  Stupeň 1 a Stupeň 2 odborné způsobilosti v sektoru A.2 Kovové konstrukce uložené v půdě nebo ve vodě.

Kurz probíhá výkladovou formou a s testovacími otázkami jako příprava na budoucí zkoušku v certifikovaném středisku.

Účastníci kurzu obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.

Kurz uskuteční akreditované středisko odborného plynárenského vzdělávání (Osvědčení č. 01/2012).

bližší informace ke kurzu naleznete zde:
 
Závaznou přihlášku můžete stáhnout po vyplnění e-mailu.


Charakter : Kurz je veřejně přístupný.

Pořadatel :
ATEKO, s.r.o.
Přemyslovců 29
709 00 Ostrava – Mar.Hory
Tel./Fax. : +420 596 625 171
E – mail : ateko@ mybox.cz
IČO : 47974745 DIČ : CZ47974745

Termín i místo konání může být po dohodě změněno na přání větší skupiny uchazečů.