Certifikační kurz on-line

Certifikační kurz můžete absolvovat také on-line přes internet, přečtěte si více o jeho výhodách

Certifikační kurz  on-line                       E-learning

 Kurz uskuteční akreditované středisko odborného plynárenského vzdělávání (Osvědčení č. 01/2012).

Kurz probíhá   on-line formou se závěrečným testem jako příprava na budoucí zkoušku v certifikovaném středisku.

Výhody on-line kurzu

  • on-line kurz je efektivní z hlediska nákladů
  • kurz můžete absolvovat z pohodlí Vašeho domova
  • čas plnění určujete sami
  • k jednotlivým tématům kurzu se můžete neomezeně vracet
  • závěrečný test probíhá také on-line

Přihlášení a průběh on-line kurzu

Do kurzu se účastník přihlásí závaznou přihláškou . Po zaplacení Vám bude zaslán mail s přístupovými informacemi. Vámi zvolený kurz bude probíhat po nastavenou dobu od požadovaného termínu uvedeného v přihlášce. V průběhu přístupové lhůty absolvujete také test znalostí, o jehož stavu jste průběžně informováni v prostředí testovací aplikace. Test můžete absolvovat v počtu uvedeném mezi přístupovými informacemi. Pokud ani při plném počtu pokusů a ve vymezeném čase nezískáte potřebný počet bodů, můžete za příplatek zažádat o prodloužení kurzu. Po ukončení kurzu kontaktujte prosím pořadatele mailem na adresu ateko@mybox.cz. Pořadatel Vám vystaví Osvědčení o absolvování kurzu v délce trvání 30 hodin.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA:

Závaznou přihlášku můžete stáhnout po vyplnění e-mailu.


VSTUP DO KURZU: E-learning

NÁVOD K ON-LINE KURZU: E-learning-návod ke stažení zde : 

Organizační pokyny

Úhrada nákladů : Účastnický poplatek uhradíte ve výši vypočtené v závazné přihlášce podle počtu přihlášených na účet pořadatele:
2900112058/2010 pro platbu v Kč
CZ1120100000002100112068, FIOBCZPPXXX pro platbu v Eur

u Fio banka, a.s., variabilní symbol podle přihlášky. Variabilní symbol musí odlišovat jednotlivé účastníky z různých závodů téhož podniku, může jím být IČO.

Název účtu pořadatele :
ATEKO, s.r.o.
Přemyslovců 29
709 00 Ostrava – Mar. Hory

Charakter: Akce je veřejně přístupná.

Pořadatel:
ATEKO, s.r.o.
Přemyslovců 29
709 00 Ostrava – Mar.Hory
Tel./Fax. : +420 603 917 837
E – mail : ateko@mybox.cz
IČO : 47974745 DIČ : CZ47974745