Certifikační kurz on-line

Certifikační kurz můžete absolvovat také on-line přes internet, přečtěte si více o jeho výhodách

Certifikační kurz  on-line                       E-learning

 Kurz uskuteční akreditované středisko odborného plynárenského vzdělávání (Osvědčení č. 01/2012).

Kurz probíhá   on-line formou se závěrečným testem jako příprava na budoucí zkoušku v certifikovaném středisku.

Výhody on-line kurzu

  • on-line kurz je efektivní z hlediska nákladů
  • kurz můžete absolvovat z pohodlí Vašeho domova
  • čas plnění určujete sami
  • k jednotlivým tématům kurzu se můžete neomezeně vracet
  • závěrečný test probíhá také on-line

Přihlášení a průběh on-line kurzu

Do kurzu se účastník přihlásí závaznou přihláškou . Po zaplacení Vám bude zaslán mail s přístupovými informacemi. Vámi zvolený kurz bude probíhat po nastavenou dobu od požadovaného termínu uvedeného v přihlášce. V průběhu přístupové lhůty absolvujete také test znalostí, o jehož stavu jste průběžně informováni v prostředí testovací aplikace. Test můžete absolvovat v počtu uvedeném mezi přístupovými informacemi. Pokud ani při plném počtu pokusů a ve vymezeném čase nezískáte potřebný počet bodů, můžete za příplatek zažádat o prodloužení kurzu. Po ukončení kurzu kontaktujte prosím pořadatele mailem na adresu ateko@mybox.cz. Pořadatel Vám vystaví Osvědčení o absolvování kurzu v délce trvání 30 hodin.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA:

Závaznou přihlášku můžete stáhnout po vyplnění e-mailu.


VSTUP DO KURZU: E-learning

NÁVOD K ON-LINE KURZU: E-learning-návod ke stažení zde : 

Program kurzu

Obsah
Základy koroze a protikorozní ochrany
Zásady preventivních opatření (pasivní, aktivní)
Základy elektrotechniky a elektrochemie
Měřicí techniky a průzkumy
Koncepce a projektování protikorozní ochrany konstrukcí
Přepěťové a AC vlivy na spolehlivost provozu KO
EN 15257 Stupně odborné způsobilosti
ISO 8044 Základní termíny a definice
EN 12954 Všeobecné zásady a aplikace na potrubí
EN 13509 Měřicí postupy v katodické ochraně
EN 13636 Katodická ochrana kovových nádrží
EN 14505 Katodická ochrana složitých konstrukcí
EN 15112 Vnější ochrana pažnic
EN 50162 Ochrana před korozí bludnými proudy
EN 15280 Hodnocení pravděpodobnosti koroze střídavými proudy
EN 16299 Katodická ochrana nádrží
EN 12501 Ochrana kovových materiálů proti korozi
ISO 15589-1 Katodická ochrana potrubních systémů

Změna programu vyhrazena.

Organizační pokyny

Úhrada nákladů : Účastnický poplatek uhradíte ve výši vypočtené v závazné přihlášce podle počtu přihlášených na účet pořadatele:
2900112058/2010 pro platbu v Kč
CZ1120100000002100112068, FIOBCZPPXXX pro platbu v Eur

u Fio banka, a.s., variabilní symbol podle přihlášky. Variabilní symbol musí odlišovat jednotlivé účastníky z různých závodů téhož podniku, může jím být IČO.

Název účtu pořadatele :
ATEKO, s.r.o.
Přemyslovců 29
709 00 Ostrava – Mar. Hory
Charakter : Kurz je veřejně přístupný.

Pořadatel :
ATEKO, s.r.o.
Přemyslovců 29
709 00 Ostrava – Mar.Hory
Tel./Fax. : +420 596 625 171
E – mail : ateko@ mybox.cz
IČO : 47974745 DIČ : CZ47974745