Certifikační kurz on-line

Certifikační kurz je dostupný i v on-line podobě, která vám nabízí řadu přínosů. Například můžete studovat z pohodlí domova, ušetřit čas a peníze za dopravu a mít flexibilní rozvrh. Pokud vás zajímá více informací o on-line certifikačním kurzu, přečtěte si více o jeho výhodách.

Certifikační kurz  on-line                       E-learning

 Kurz uskuteční akreditované středisko odborného plynárenského vzdělávání (Osvědčení č. 02/2017).

Kurz probíhá   on-line formou se závěrečným testem jako příprava na budoucí zkoušku v certifikovaném středisku.

Výhody on-line kurzu

 • on-line kurz je efektivní z hlediska nákladů
 • kurz můžete absolvovat z pohodlí Vašeho domova
 • čas plnění určujete sami
 • k jednotlivým tématům kurzu se můžete neomezeně vracet
 • závěrečný test probíhá také on-line

Přihlášení a průběh on-line kurzu

Do kurzu se účastník přihlásí závaznou přihláškou . Po zaplacení Vám bude zaslán mail s přístupovými informacemi. Vámi zvolený kurz bude probíhat po nastavenou dobu od požadovaného termínu uvedeného v přihlášce. V průběhu přístupové lhůty absolvujete také test znalostí, o jehož stavu jste průběžně informováni v prostředí testovací aplikace. Test můžete absolvovat v počtu uvedeném mezi přístupovými informacemi. Pokud ani při plném počtu pokusů a ve vymezeném čase nezískáte potřebný počet bodů, můžete za příplatek zažádat o prodloužení kurzu. Po ukončení kurzu kontaktujte prosím pořadatele mailem na adresu ateko@ateko.info. Pořadatel Vám vystaví Osvědčení o absolvování kurzu v délce trvání 40 hodin.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA:

Závaznou přihlášku můžete stáhnout po vyplnění e-mailu.

  VSTUP DO KURZU: E-learning

  NÁVOD K ON-LINE KURZU: E-learning-návod ke stažení zde : 

  Organizační pokyny

  Každý účastník předloží u prezence prokazatelný doklad o zaplacení vložného. Dokladem je kopie bankovního výpisu, dokládající připsání částky na účet organizátora, kopie převodního příkazu opatřena razítkem peněžního ústavu, ústřižek složenky potvrzený poštou.Účastníci obdrží účetní doklad po zaplacení. Odhlášení přihlášeného účastníka 7 dnů před datem konání akce podléhá storno poplatku ve výši 500,- Kč.Později odhlášeným účastníkům se účastnický poplatek nevrací.

  Úhrada nákladů : Účastnický poplatek uhradíte ve výši vypočtené v závazné přihlášce podle počtu přihlášených na účet pořadatele:
  2900112058/2010 pro platbu v Kč
  CZ1120100000002100112068, FIOBCZPPXXX pro platbu v Eur

  u Fio banka, a.s., variabilní symbol podle přihlášky. Variabilní symbol musí odlišovat jednotlivé účastníky z různých závodů téhož podniku, může jím být IČO.

  Název účtu pořadatele :
  ATEKO, s.r.o.
  Přemyslovců 29
  709 00 Ostrava – Mar. Hory

  Charakter: Akce je veřejně přístupná.

  Pořadatel:
  ATEKO, s.r.o.
  Přemyslovců 29
  709 00 Ostrava – Mar.Hory
  Tel./Fax. : +420 603 917 837
  E – mail : ateko@ateko.info
  IČO : 47974745 DIČ : CZ47974745