Konference OK 20

Místo: Ostravice

Termín konání 22. – 23.09.2020.

Uzávěrka přihlášen do 11.09.2020.

Cílem konference je poskytnout účastníkům praktické informace z oboru katodické ochrany podzemních konstrukcí.

Zprostředkovány budou poznatky polských kolegů. Přednášky budou simultánně tlumočeny do češtiny.

Výrobky a materiály užívané pro realizaci budou vystaveny na výstavce.

Konference, ve smyslu ČSN EN ISO 15257 ohledně certifikace a recertifikace, rovněž potvrzuje účastníkům, že se průběžně vzdělávají v oboru.

Konference je vhodná i pro ostatní zaměstnance (bez osvědčení), kteří se zabývají katodickou ochranou.

Náklady na konferenci jsou 6000, – Kč / osoba (bez ubytování).

Organizátor rezervuje ubytování na dny uvedené v přihlášce.

Bližší informace ke konferenci naleznete zde:

Závaznou přihlášku můžete stáhnout po vyplnění e-mailu.


Charakter: Akce je veřejně přístupná.

Pořadatel :
ATEKO, s.r.o.
Přemyslovců 29
709 00 Ostrava – Mar.Hory
Tel./Fax. : +420 603 917 837
E – mail : ateko@ mybox.cz
IČO : 47974745 DIČ : CZ47974745