Kodeks etyczny

Kodeks etyczny spółki ATEKO, s.r.o.

Podstawowe zasady Kodeksu etycznego to:

 1. Prowadzić interesy uczciwie i moralnie.
 2. Przestrzegać zasad wolnej i uczciwej konkurencji.
 3. Przestrzegać norm i przepisów prawa.
 4. Przestrzegać uzgodnionych warunków dostaw i usług.
 5. Przestrzegać zasad równości, bez żadnej dyskryminacji.
 6. Zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy.
 7. Przestrzegać tajemnic handlowych i poufności informacji.
 8. Dostarczać prawdziwych i pełnych informacji o produktach i usługach firmy.
 9. Nie stosować nieuczciwej reklamy.
 10. Właściwie rozpatrywać reklamacje i zażalenia.
 11. Nie przyjmować łapówek ani innych korzyści.
 12. Wspierać rozwój zawodowy pracowników firmy.