Konferencja OK 20

Miejsce: Ostravice

Termin: 22. – 23.09.2020
Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 11.09.2020.

Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom praktycznych informacji z zakresu ochrony katodowej konstrukcji podziemnych.

Produkty i materiały użyte do realizacji zostaną wystawione na wystawie.

Konferencja, w rozumieniu PN EN ISO 15257, dotycząca certyfikacji i recertyfikacji, potwierdza również uczestnikom, że są oni stale kształceni w tej dziedzinie.

Konferencja nadaje się również dla innych pracowników (bez certyfikatu), którzy zajmują się ochroną katodową.

Koszt konferencje 6000,- CZK/osoba (bez zakwaterowania).

Konferencja przebiega w języku polskim.

Organizator zarezerwuje zakwaterowanie w dniach wymienionych w zgłoszeniu.

Instrukcje organizacyjne można znaleźć tutaj:

Obowiązkowe zgłoszenie można pobrać po wypełnieniu e-mailu.


Charakter : Impreza jest dla uczestnika powszechnie dostępna.

Organizator:
ATEKO, s.r.o.
Přemyslovců 29
709 00 Ostrava – Mar.Hory
Tel./Fax. : +420 603 917 837
E-mail : ateko@mybox.cz
IČO : 47974745 DIČ : CZ47974745