Kurs certyfikacyjny

Miejsce: Chalupki

Termin: 06.03. – 09.03.2023.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 24.02.2023.

Termin: 12.06. – 15.06.2023.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 02.06.2023.

Termin: 09.10. – 12.10.2023.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 29.09.2023.

Termin: 04.12.– 07.12.2023.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 24.11.2023.

Według normy  EN ISO 15257 pracownicy w dziedzinie ochrony katodowej podlegają certyfikacji jedno- lub kilkastopniowej według ich zdolności fachowych w konkretnym zakresie działania.

Kurs celowany jest na Stopień nr 1 do 4 zdolności fachowych w dziale  Konstrukcje metalowe ułożone w ziemi lub wodzie..

Kurs przebiega w formie wykładu z pytaniami testowymi jako przygotowanie na przyszłe zakończenie egzaminem w centrum certyfikacyjnym.

Uczestnik kursu otrzyma Zaświadczenie o absolwowaniu kursu.

Kurs jest prowadzony przez akredytowany ośrodek fachowego kształcenia gazowników (Zaświadczenie nr 02/2017).

Szczegóły k kursu można znaleźć tutaj :  
 
Instrukcje organizacyjne można znaleźć tutaj:
Obowiązkowe zgłoszenie można pobrać po wypełnieniu e-mailu.

  Charakter:Impreza jest dla uczestnika powszechnie dostępna.

  Organizator:
  ATEKO, s.r.o.
  Přemyslovců 29
  709 00 Ostrava – Mar.Hory
  Tel./Fax. : +420 603 917 837
  E – mail : ateko@ mybox.cz
  IČO : 47974745 DIČ : CZ47974745