Kurs certyfikacyjny

Miejsce: Chalupki

Termin: 09. – 12.03.2020.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 28.02.2020.

Termin: 15. – 18.06.2020.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 05.06.2020.

Termin: 14. – 18.09.2020.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 07.09.2020.

Termin: 07. – 10.12.2020.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 27.11.2020.

Według normy  EN ISO 15257 pracownicy w dziedzinie ochrony katodowej podlegają certyfikacji jedno- lub kilkastopniowej według ich zdolności fachowych w konkretnym zakresie działania.

Kurs celowany jest na Stopień nr 1 do 4 zdolności fachowych w dziale  Konstrukcje metalowe ułożone w ziemi lub wodzie..

Kurs przebiega w formie wykładu z pytaniami testowymi jako przygotowanie na przyszłe zakończenie egzaminem w centrum certyfikacyjnym.

Uczestnik kursu otrzyma Zaświadczenie o absolwowaniu kursu.

Kurs jest prowadzony przez akredytowany ośrodek fachowego kształcenia gazowników (Zaświadczenie nr 02/2017).

Szczegóły k kursu można znaleźć tutaj :  
 
Instrukcje organizacyjne można znaleźć tutaj:
Obowiązkowe zgłoszenie można pobrać po wypełnieniu e-mailu.


Charakter:Impreza jest dla uczestnika powszechnie dostępna.

Organizator:
ATEKO, s.r.o.
Přemyslovců 29
709 00 Ostrava – Mar.Hory
Tel./Fax. : +420 603 917 837
E – mail : ateko@ mybox.cz
IČO : 47974745 DIČ : CZ47974745