Kurs certyfikacyjny

Miejsce: Chalupki

Termin: 28.02. – 03.03.2022.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 18.02.2022.

Termin: 23. – 26.05.2022.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 13.05.2022.

Termin: 03. – 06.10.2022.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 23.09.2022.

Termin: 28. 11.– 01.12.2022.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 18.11.2022.

Według normy  EN ISO 15257 pracownicy w dziedzinie ochrony katodowej podlegają certyfikacji jedno- lub kilkastopniowej według ich zdolności fachowych w konkretnym zakresie działania.

Kurs celowany jest na Stopień nr 1 do 4 zdolności fachowych w dziale  Konstrukcje metalowe ułożone w ziemi lub wodzie..

Kurs przebiega w formie wykładu z pytaniami testowymi jako przygotowanie na przyszłe zakończenie egzaminem w centrum certyfikacyjnym.

Uczestnik kursu otrzyma Zaświadczenie o absolwowaniu kursu.

Kurs jest prowadzony przez akredytowany ośrodek fachowego kształcenia gazowników (Zaświadczenie nr 02/2017).

Szczegóły k kursu można znaleźć tutaj :  
 
Instrukcje organizacyjne można znaleźć tutaj:
Obowiązkowe zgłoszenie można pobrać po wypełnieniu e-mailu.


  Charakter:Impreza jest dla uczestnika powszechnie dostępna.

  Organizator:
  ATEKO, s.r.o.
  Přemyslovců 29
  709 00 Ostrava – Mar.Hory
  Tel./Fax. : +420 603 917 837
  E – mail : ateko@ mybox.cz
  IČO : 47974745 DIČ : CZ47974745