Kurs certyfikacyjny

Miejsce: Chalupki

Termin: 18.02. – 21.02.2019.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 08.02.2019.

Termin: 08.04. – 11.04.2019.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 29.03.2019.

Termin: 03.06. – 06.06.2019.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 24.05.2019.

Termin: 21.10. – 24.10.2019.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 11.10.2019.

Termin: 09.12. – 12.12.2019.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 29.11.2019.

Według normy  EN ISO 15257 pracownicy w dziedzinie ochrony katodowej podlegają certyfikacji jedno- lub kilkastopniowej według ich zdolności fachowych w konkretnym zakresie działania.

Kurs celowany jest na Stopień nr 1 do 3  zdolności fachowych w dziale  Konstrukcje metalowe ułożone w ziemi lub wodzie..

Kurs przebiega w formie wykładu z pytaniami testowymi jako przygotowanie na przyszłe zakończenie egzaminem w centrum certyfikacyjnym.

Uczestnik kursu otrzyma Zaświadczenie o absolwowaniu kursu.

Kurs jest prowadzony przez akredytowany ośrodek fachowego kształcenia gazowników (Zaświadczenie nr 02/2017).

szczegóły k kursu można znaleźć tutaj :  
 
Obowiązkowe zgłoszenie można pobrać po wypełnieniu e-mailu.


Charakter : Kurs jest powszechnie dostępny.

Organizator:
ATEKO, s.r.o.
Přemyslovců 29
709 00 Ostrava – Mar.Hory
Tel./Fax. : +420 596 625 171
E – mail : ateko@ mybox.cz
IČO : 47974745 DIČ : CZ47974745
Termin i miejsce działania mogą być po umowie zmienione na popyt większej grupy kandydatów.