Kurs certyfikacyjny on-line

W kursie certyfikacyjnym można wziąć udział również on-line przez internet, o jego zaletach można przeczytać więcej:

Kurs certyfikacyjny on-line E-learning

Kurs jest prowadzony przez akredytowany ośrodek fachowego kształcenia gazowników (Zaświadczenie nr 02/2017).

Kurs odbywa się w formie on-line z testem końcowym jako przygotowanie do egzaminu w ośrodku certyfikowanym.

Zalety kursu on-line:

  • on-line kurs jest korzystny pod względem kosztów
  • w kursie można uczestniczyć wygodnie pozostając w domu
  • porę wybiera sam uczestnik
  • do poszczególnych tematów kursu można dowolnie wracać
  • test końcowy odbywa się również on-line

Zgłoszenie i przebieg kursu on-line

Do kursu zgłasza się uczestnik zgłoszeniem zobowiązującym. Po opłaceniu kursowego otrzyma e-mail z informacją o dostępie. Wybrany kurs będzie przebiegać przez czas nastawiony od żądanego terminu podanego w zgłoszeniu. W ciągu okresu dostępu uczestnik otrzyma także test wiedzy, o stanie którego jest ciągle informowany w środowisku aplikacji testowej. Test można powtarzać tyle razy, ile napisano w informacji o dostępie. Jeśli nawet ta ilość nie wystarczy i w czasie wyznaczonym nie uzyska należnej ilości punktów, może za dopłatą zażądać przedłużenia kursu. Po zakończeniu kursu kontaktuje e-mailem organizatora pod adres ateko@mybox.cz. od którego otrzyma Zaświadczenie o absolwowaniu kursu o długości 30 godzin.

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA :

Obowiązkowe zgłoszenie można pobrać po wypełnieniu e-mailu.


Należy wysłać wypełnione na adres ateko@ateko.info .

WEJŚCIE DO KURSU : E-learning

INSTRUKCJA DO KURSU ON-LINE : Instrukcja E-learning tutaj :

Wskazówki organizacyjne

Pokrycie kosztów: Opłatę uczestnictwa w wysokości obliczonej w zgłoszeniu według liczby zgłoszonych uczestników należy uiścić na rachunek organizatora:
CZ5120100000002900112058 opłata v CZK
CZ1120100000002100112068 FIOBCZPPXXX opłata v EUR

u Fio banka, a.s., ČR symbol zmienny według zgłoszenia. Symbol zmienny musi odróżniać poszczególnych uczestników z różnych zakładów jednego przedsiębiorstwa, może być regon.

Nazwa rachunku organizatora:
ATEKO, s.r.o.
Přemyslovců 29
709 00 Ostrava – Mar. Hory

Charakter : Impreza jest dla uczestnika powszechnie dostępna.

Organizator:
ATEKO, s.r.o.
Přemyslovců 29
709 00 Ostrava – Mar.Hory
Tel./Fax. : +420 603 917 837
E-mail : ateko@mybox.cz
IČO : 47974745 DIČ : CZ47974745