Kurs certyfikacyjny on-line

W kursie certyfikacyjnym można wziąć udział również on-line przez internet, o jego zaletach można przeczytać więcej:

Kurs certyfikacyjny on-line E-learning

Kurs jest prowadzony przez akredytowany ośrodek fachowego kształcenia gazowników (Zaświadczenie nr 02/2017).

Kurs odbywa się w formie on-line z testem końcowym jako przygotowanie do egzaminu w ośrodku certyfikowanym.

Zalety kursu on-line:

  • on-line kurs jest korzystny pod względem kosztów
  • w kursie można uczestniczyć wygodnie pozostając w domu
  • porę wybiera sam uczestnik
  • do poszczególnych tematów kursu można dowolnie wracać
  • test końcowy odbywa się również on-line

Zgłoszenie i przebieg kursu on-line

Do kursu zgłasza się uczestnik zgłoszeniem zobowiązującym. Po opłaceniu kursowego otrzyma e-mail z informacją o dostępie. Wybrany kurs będzie przebiegać przez czas nastawiony od żądanego terminu podanego w zgłoszeniu. W ciągu okresu dostępu uczestnik otrzyma także test wiedzy, o stanie którego jest ciągle informowany w środowisku aplikacji testowej. Test można powtarzać tyle razy, ile napisano w informacji o dostępie. Jeśli nawet ta ilość nie wystarczy i w czasie wyznaczonym nie uzyska należnej ilości punktów, może za dopłatą zażądać przedłużenia kursu. Po zakończeniu kursu kontaktuje e-mailem organizatora pod adres ateko@mybox.cz. od którego otrzyma Zaświadczenie o absolwowaniu kursu o długości 30 godzin.

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA :

Obowiązkowe zgłoszenie można pobrać po wypełnieniu e-mailu.


Należy wysłać wypełnione na adres ateko@ateko.info .

WEJŚCIE DO KURSU : E-learning

INSTRUKCJA DO KURSU ON-LINE : Instrukcja E-learning tutaj :

Program kursu

Podstawy korozji i ochrony przeciwkorozyjnej
Zasady zabiegów prewencyjnych (pasywnych, aktywnych)
Podstawy elektrotechniki i elektrochemii
Techniki pomiarów i badań
Koncepcje i projektowanie przeciwkorozyjnej ochrony konstrukcji
Przepięciowe oraz AC wpływy na niezawodność działania KO
EN 15257 Stopnie zdolności fachowej
ISO 8044 Podstawowe terminy i definicje
EN 12954 Ogólne zasady i ich aplikacja na rurociąg
EN 13509 Metody pomiarów w ochronie katodowej
EN 13636 Ochrona katodowa pojemników metalowych
EN 14505 Ochrona katodowa skomplikowanych konstrukcji
EN 15112 Zewnętrzna ochrona rozpór
EN 50162 Ochrona przed korozją wskutek prądów błądzących
EN 15280 Ocena prawdopodobieństwa korozji wskutek prądów przemiennych
EN 16299 Ochrona katodowa zbiorników
EN 12501 Ochrona materiałów metalowych przed korozją
ISO 15589-1 Ochrona katodowa systemów rurociągowych

Zmiana programu zastrzeżona.

Wskazówki organizacyjne

Pokrycie kosztów: Opłatę uczestnictwa w wysokości obliczonej w zgłoszeniu według liczby zgłoszonych uczestników należy uiścić na rachunek organizatora:
CZ5120100000002900112058 opłata v CZK
CZ1120100000002100112068 FIOBCZPPXXX opłata v EUR

u Fio banka, a.s., ČR symbol zmienny według zgłoszenia. Symbol zmienny musi odróżniać poszczególnych uczestników z różnych zakładów jednego przedsiębiorstwa, może być regon.

Nazwa rachunku organizatora:
ATEKO, s.r.o.
Přemyslovců 29
709 00 Ostrava – Mar. Hory
Charakter : Kurs jest powszechnie dostępny.

Organizator:
ATEKO, s.r.o.
Přemyslovců 29
709 00 Ostrava – Mar.Hory
Tel./Fax. : +420 596 625 171
E – mail : ateko@ mybox.cz
IČO : 47974745 DIČ : CZ47974745