Kurs OK

Miejsce: Chalupki

Termin: 03.11.2020

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 23.10.2020.

Ochrona przeciwkorozyjna gazociągów w miejscach przekroczeń przeszkód terenowych.

Kurs, w rozumieniu PN EN ISO 15257, dotycząca certyfikacji i recertyfikacji, potwierdza również uczestnikom, że są oni stale kształceni w tej dziedzinie.

Wykładowcą w tym kursie jest pan Maciej Markiewicz.

Zgłoszenia przyjmowane są w odpowiedzi na tę wiadomość. Organizator zarezerwuje zakwaterowanie w dniach wymienionych w zgłoszeniu.

Instrukcje organizacyjne można znaleźć tutaj:

Obowiązkowe zgłoszenie można pobrać po wypełnieniu e-mailu.


  Charakter: Impreza jest dla uczestnika powszechnie dostępna.

  Organizator:
  ATEKO, s.r.o.
  Přemyslovců 29
  709 00 Ostrava – Mar.Hory
  Tel./Fax. : +420 603 917 837
  E-mail : ateko@mybox.cz
  IČO : 47974745 DIČ : CZ47974745