Kurs OK

Miejsce: Chalupki

Termin: 03.11.2020

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 23.10.2020.

  1. Ochrona katodowa stalowych zbiorników o osi poziomej
  2. Ochrona katodowa rurociągów w miejscach przekroczeń przeszkód terenowych
  3. Zapobieganie korozji AC według PN-EN ISO 18086:2018

Kurs, w rozumieniu PN EN ISO 15257, dotycząca certyfikacji i recertyfikacji, potwierdza również uczestnikom, że są oni stale kształceni w tej dziedzinie.

Wykładowcą w tym kursie jest pan Maciej Markiewicz.

Zgłoszenia przyjmowane są w odpowiedzi na tę wiadomość. Organizator zarezerwuje zakwaterowanie w dniach wymienionych w zgłoszeniu.

Instrukcje organizacyjne można znaleźć tutaj:

Obowiązkowe zgłoszenie można pobrać po wypełnieniu e-mailu.


Charakter: Impreza jest dla uczestnika powszechnie dostępna.

Organizator:
ATEKO, s.r.o.
Přemyslovců 29
709 00 Ostrava – Mar.Hory
Tel./Fax. : +420 603 917 837
E-mail : ateko@mybox.cz
IČO : 47974745 DIČ : CZ47974745