NerDren

Włączany elektryczny drenaż polaryzowany włącza przy napięciu rura – szyna +20 mV. Elektryczny drenaż polaryzowany nie ma własnego zasilania, nie wymaga sieci elektrycznej ani nie stosuje baterii. Elektronika zasilana jest z prądów drenowanych.