Komunikacja

KomKor

KomKor

Program KomKor nadzoruje stacje ochrony katodowej, które są wyposażone w źródła DIRIS, DIRISAT i MIRIUS, lub elektryczny polaryzowany drenaż CompuDren, czy inny ogólny elektryczny polaryzowany drenaż.

MerKom

MerKom

Komunikator jest głównie przeznaczony do bezpośredniego pomiaru wartości technologicznych elektrycznego polaryzowanego drenażu i do transmisji mierzonych danych z interfejsu RS232 czy RS485 przez Internet. W połączeniu z innymi elementami jest przeznaczony specjalnie do pracy na stacji ochrony katodowej urządzeń magazynujących.