MerKom

Komunikator jest głównie przeznaczony do bezpośredniego pomiaru wartości technologicznych elektrycznego polaryzowanego drenażu i do transmisji mierzonych danych z interfejsu RS232 czy RS485 przez Internet.

W połączeniu z innymi elementami jest przeznaczony specjalnie do pracy na stacji ochrony katodowej urządzeń magazynujących.