Digitalizacja danych w ochronie katodowej.

Wyznaczenie graficzne trasy rurociągu do map Google Earth, z danymi z gruntów według map katastralnych, z wyznaczeniem budynków ochrony katodowej, włącznie namierzonych wartości potencjałów, agresywności środowiska, z wyświetlaniem zdjęć budynków i ich zaangażowaniem.

Zapewnij dokładne i efektywne zarządzanie systemami rurociągowymi dzięki naszej usłudze graficznego oznaczania tras rurociągów na mapach Google Earth. Ten innowacyjny sposób pozwala na integrację danych o gruntach bezpośrednio z map katastralnych, co gwarantuje maksymalną dokładność i niezawodność informacji. Nasza usługa nie tylko wizualizuje trasy rurociągów, ale również aktywnie oznacza obiekty ochrony katodowej, dostarcza zmierzone wartości potencjałów i analizuje agresywność otaczającego środowiska.

Korzystając z naszego rozwiązania, uzyskasz kompleksowy przegląd stanu i lokalizacji systemu rurociągowego, włącznie z wizualizacją zdjęć obiektów i szczegółami ich połączeń. Ta usługa jest idealna dla inżynierów, projektantów i administratorów infrastruktury, którzy szukają efektywnego sposobu na monitorowanie i zarządzanie systemami rurociągowymi z uwzględnieniem ochrony katodowej. Zapewnij sobie dostęp do najnowszych technologii i metod zarządzania sieciami rurociągowymi, korzystając z naszej usługi, aby zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność Twojego projektu.