Digitalizacja danych w ochronie katodowej.

Wyznaczenie graficzne trasy rurociągu do map Google Earth, z danymi z gruntów według map katastralnych, z wyznaczeniem budynków ochrony katodowej, włącznie namierzonych wartości potencjałów, agresywności środowiska, z wyświetlaniem zdjęć budynków i ich zaangażowaniem.