Ocena stanu gazociągu

Ocena stanu technicznego gazociągu stalowego stosująca przepisowe metody diagnostyki.

Ocena stanu technicznego gazociągu stalowego stosująca przepisowe metody diagnostyki. Ocena stanu technicznego stalowych sieci gazociągowych przebiega według przepisu technicznego TPG 700 02, najczęściej według schematu :

 

  • Wyznaczenie trasy gazociągu
  • Ocena niezawodności i skuteczności przeciwkorozyjnej ochrony aktywnej
  • Ocena stanu technicznego gazociągu wysokiego ciśnienia
  • Diagnostyka według TPG 70002
  • Kontrola izolacji  gazociągu wysokiego ciśnienia według normy ČSN EN 13509 (Pearson)
  • Ocena katodowo chronionych wad izolacji
  • Sporządzenie komunikatu z protokołami

 

Wyniki oceny są potrzebne do decyzji o możliwości budowy w  strefie ochronnej i strefie bezpieczeństwa gazociągu.

Cena jest podana za pomiary w miejscowości oddalonej mniej niż 100 km od siedziby wykonawcy.

Cena obejmuje pomiary oraz sporządzenie komunikatu technicznego z wynikami i oceną pomiarów.