Pomiary prądów błądzących

Pomiary natężenia i kierunku prądów błądzących wypływających z szyny z graficzną oceną metodą korelacji.

Przy pomiarach korelacyjnych  porównuje się wzajemnie dwie równocześnie mierzone niezależne przemienne o charakterze losowym.

Najczęściej chodzi o pomiary :

Napięcie rura – szyna

Potencjał rury wobec elektrody odniesienia Cu/CuSO4

Do tego pomiaru służy układ DigPro złożony z takich składników :

  • Komputer osobowy
  • Program DigPro
  • Multimetry cyfrowe Metex
  • Elektroda odniesienia Cu/CuSO4

Ocenę zmierzonych danych wykonuje program DigPro w formie graficznej oraz liczbowej.

Cena jest podana za pomiary w miejscowości oddalonej mniej niż 100 km od siedziby wykonawcy.

Cena obejmuje pomiary oraz sporządzenie komunikatu technicznego z wynikami i oceną pomiarów.