Programy

DigPro

DigPro

Program dla oceny komputerowej pomiarów korozyjnych w ochronie katodowej, takich jak pomiary potencjału polaryzacyjnego, pola prądowego, koleracja, niektóre obliczenia ochrony katodowej, postępowania w pomiaru CIPS i DCVG zestawem pomiarowym.