Etický kodex

Etický kodex společnosti ATEKO, s.r.o.

Základními zásadami Etického kodexu je:

 1. Podnikat poctivě, čestně a morálně.
 2. Dodržovat pravidla volné a poctivé hospodářské soutěže.
 3. Dodržovat požadavky právních předpisů a norem.
 4. Dodržovat dohodnuté podmínky dodávek a služeb.
 5. Dodržovat princip rovnosti, bez jakékoliv diskriminace.
 6. Zabezpečovat bezpečnost na pracovišti.
 7. Respektovat obchodní tajemství a důvěrnosti informací.
 8. Podávat pravdivé a úplné informace o výrobcích a službách společnosti.
 9. Nepoužívat klamavou reklamu.
 10. Reklamace a stížnosti vyřizovat korektně.
 11. Nepřijímat úplatky ani jiná zvýhodnění.
 12. Podporovat profesní růst pracovníků společnosti.