KIOSEK

Kiosek je sestaven ze tří betonových dílů a betonové stříšky. Stěny jsou ve tvaru přírodního kamene. V horní části jsou nerezová dvířka, za nimiž je vnitřní police pro položení usměrňovače, či jiného vnitřního vybavení.

Kiosek je sestaven ze tří betonových dílů a betonové stříšky. Stěny jsou ve tvaru přírodního kamene. V horní části jsou nerezová dvířka, za nimiž je vnitřní police pro položení zdroje, či jiného vnitřního vybavení. Alternativně může být kiosek vybaven i spodními dvířky k umístění drážní tlumivky v aplikaci pro elektrické polarizované drenáže. Z vnější strany kiosku je umístěn elektroměrový rozvaděč. Vnitřní vybavení kiosku obsahuje osvětlení, svorkovnici, a jističe. Rozměry kiosku 186x104x55 cm (výška x šířka x hloubka).