DIRIS 30V/40A

Spínaný, lokálně i dálkově řízený zdroj 0 – 30V/0 – 40A.