Egzaminy certyfikacyjne i recertyfikacyjne

Miejsce: Chalupki

Termin: 22.02.2019.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 08.02.2019.

Termin: 12.04.2019.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 29.03.2019.

Termin: 07.06.2019.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 24.05.2019.

Termin: 25.10.2019.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 11.10.2019.

Termin: 13.12.2019.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 29.11.2019.

Egzamin certyfikacyjny i recertyfikacyjny dla Stopnia nr. 1 i 2

Egzamin dla Stopnia 1 i 2 kwalifikacji fachowej w sektorze A.2 Konstrukcje metalowe ułożone w ziemi lub w wodzie według normy EN 15257 dla pracowników w zakresie ochrony katodowej. Uczestnik udowodni nabycie istniejącej kwalifikacji poprzez potwierdzenie pracodawcy, ośrodek szkoleniowy lub studium samodzielne. Część praktyczna egzaminu odbywa się w terenie.

Pomyślni kandydaci otrzymają  Certyfikat.

Instrukcje organizacyjne można znaleźć tutaj:

 
Obowiązkowe zgłoszenie można pobrać po wypełnieniu e-mailu.


Egzamin certyfikacyjny i recertyfikacyjny Stopień 3

Ocena kwalifikacji fachowych dla Stopnia 3 w sektorze A.2 Konstrukcje metalowe ułożone w ziemi lub w wodzie według normy EN 15257 dla pracowników w zakresie ochrony katodowej. Organ certyfikacyjny nie wymaga zdania egzaminu certyfikcyjnego. Wiedza fachowa adeptów jest oceniania przez komisję na podstawie dokumentacji potwierdzającej:

  • Kwalifikacje pedagogiczne, naukowe lub techniczne adepta
  • Zakres znaczącego doświadczenia w zakresie ochrony katodowej konstrukcji metalowych ułożonych w ziemi lub w wodzie
  • Przykłady dokumentacji projektowej, raportów lub rozpraw technicznych opracowanych przez adepta

Jeżeli dokumentacja jest na wysokim poziomie jakościowym a adept wykazuje wymaganą wiedzę, zostanie wydany Certyfikat.

Instrukcje organizacyjne można znaleźć tutaj:
 
Obowiązkowe zgłoszenie można pobrać po wypełnieniu e-mailu.


 

Charakter : Egzamin jest dla uczestnika powszechnie dostępny.

Organizator:
ATEKO, s.r.o.
Přemyslovců 29
709 00 Ostrava – Mar.Hory
Tel./Fax. : +420 596 625 171
E-mail : ateko@mybox.cz
IČO : 47974745 DIČ : CZ47974745
Termin i miejsce działania mogą być po umowie zmienione na popyt większej grupy kandydatów.