Egzaminy certyfikacyjne i recertyfikacyjne

Miejsce: Chalupki

Termin: 04.03.2022.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 18.02.2022.

Termin: 27.05.2022.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 13.05.2022.

Termin: 07.10.2022.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 23.09.2022.

Termin: 02.12.2022.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 18.11.2022.

Egzamin certyfikacyjny i recertyfikacyjny dla Stopnia nr. 1 do 3

Egzamin dla Stopnia 1 do 3 kwalifikacji fachowej w sektorze A.2 Konstrukcje metalowe ułożone w ziemi lub w wodzie według normy EN 15257 dla pracowników w zakresie ochrony katodowej. Uczestnik udowodni nabycie istniejącej kwalifikacji poprzez potwierdzenie pracodawcy, ośrodek szkoleniowy lub studium samodzielne. Część praktyczna egzaminu odbywa się w terenie.

Pomyślni kandydaci otrzymają  Certyfikat.

Instrukcje organizacyjne można znaleźć tutaj:

 
Obowiązkowe zgłoszenie można pobrać po wypełnieniu e-mailu.


  Egzamin certyfikacyjny i recertyfikacyjny Stopień 4

  Ocena kwalifikacji fachowych dla Stopnia 4 w sektorze A.2 Konstrukcje metalowe ułożone w ziemi lub w wodzie według normy EN 15257 dla pracowników w zakresie ochrony katodowej. Organ certyfikacyjny nie wymaga zdania egzaminu certyfikcyjnego. Wiedza fachowa adeptów jest oceniania przez komisję na podstawie dokumentacji potwierdzającej:

  • Kwalifikacje pedagogiczne, naukowe lub techniczne adepta
  • Zakres znaczącego doświadczenia w zakresie ochrony katodowej konstrukcji metalowych ułożonych w ziemi lub w wodzie
  • Przykłady dokumentacji projektowej, raportów lub rozpraw technicznych opracowanych przez adepta

  Jeżeli dokumentacja jest na wysokim poziomie jakościowym a adept wykazuje wymaganą wiedzę, zostanie wydany Certyfikat.

  Instrukcje organizacyjne można znaleźć tutaj:
   
  Obowiązkowe zgłoszenie można pobrać po wypełnieniu e-mailu.


    

   Charakter : Egzamin jest dla uczestnika powszechnie dostępny.

   Organizator:
   ATEKO, s.r.o.
   Přemyslovců 29
   709 00 Ostrava – Mar.Hory
   Tel./Fax. : +420 603 917 837
   E-mail : ateko@mybox.cz
   IČO : 47974745 DIČ : CZ47974745