CompuDren

Regulowany elektryczny polaryzowany drenaż sterowany mikroprocesorem. Elektryczny drenaż polaryzowany nie ma własnego zasilania, elektronika zasilana jest z prądów drenowanych.Wielkość płynącego prądu drenowanego regulowana jest według pożądanej wartości potencjału lub według pożądanej wartości prądu drenowanego.