Drenáže

CompuDren

CompuDren

Regulovaná elektrická polarizovaná drenáž řízená mikroprocesorem. Elektrická polarizovaná drenáž nemá vlastní napájení, elektronika je napájena z drenážních proudů. Velikost protékajícího drenážního proudu je regulována podle žádané hodnoty potenciálu nebo podle žádané hodnoty drenážního proudu.
DioDren

DioDren

Diodová drenáž je určena k ochraně kovových zařízení před bludnými proudy způsobenými tramvajovou nebo železniční stejnosměrnou trakcí. Polovodičová dioda umožňuje protékání drenážního proudu v případě kladného napětí mezi konstrukce - kolej.
NerDren

NerDren

Spínaná elektrická polarizovaná drenáž spíná při napětí +20 mV potrubí – kolej. Elektrická polarizovaná drenáž nemá vlastní napájení, nevyžaduje elektrickou síť ani nepoužívá baterii. Elektronika je napájena z drenážních proudů.