Zesílená drenáž

Zesílená drenáž je speciálně navržené zařízení určené k aktivní katodické ochraně kovových objektů v zemi nebo ve vodě, jako jsou například potrubí, ropovody, vodovody a jiné produktovody. Hlavním účelem zesílené drenáže je ochrana těchto konstrukcí před korozí, která může být způsobena bludnými proudy stejnosměrné trakce nebo zavlečenými potenciály. Zesílená drenáž funguje na principu udržování požadovaného potenciálu na chráněném zařízení, což významně snižuje riziko korozního poškození a tím prodlužuje životnost celého systému.

DIRISAT

DIRISAT

Dálkově řízená zesílená drenáž DIRISAT na roštu, 0 – 100A, s přepěťovými ochranami, lokálně i dálkově řízená.