Technický audit

Obsah a rozsah technického auditu katodické ochrany je zpravidla dohodnut s objednatelem. Většinou je posuzována správnost prováděných funkčních kontrol.