Technický audit

Obsah a rozsah technického auditu katodické ochrany je zpravidla dohodnut s objednatelem. Většinou je posuzována správnost prováděných funkčních kontrol.

 • Prozkoumání stávající dokumentace
  Měření v terénu ve spojovacích skříňkách
  Terénní měření na stanicích katodické ochrany
  Prohlídka celé trasy
  Stanovení kritických bodů
  Optimalizace nastavení parametrů stanic katodické ochrany
  Vypracování technického sdělení
  Návrh opravných opatření

Cena je uvedena za měření ve městě vzdáleném méně než 100 km od sídla provádějícího.

Cena zahrnuje měření a vypracování technického sdělení s výsledky a hodnocením měření.