Odborná pomoc

Digitalizace dat katodické ochrany

Digitalizace dat katodické ochrany

Grafické vyznačení trasy potrubí do map Google Earth, s údaji pozemků dle katastrálních map, s vyznačením objektů katodické ochrany, včetně naměřených hodnot potenciálů, agresivity prostředí, se zobrazením fotografií objektů a jejich zapojení.
Hodnocení stavu plynovodu

Hodnocení stavu plynovodu

Hodnocení technického stavu plynovodu z oceli za použití předepsaných diagnostických metod.
Technický audit

Technický audit

Obsah a rozsah technického auditu katodické ochrany je zpravidla dohodnut s objednatelem. Většinou je posuzována správnost prováděných funkčních kontrol.