Podpora zawodowa

Audyt techniczny

Audyt techniczny

Treść i zakres audytu technicznego ochrony katodowej z reguły ustala się z zamawiającym. Najczęściej ocenia się poprawność wykonanych kontroli sprawności.
Digitalizacja danych w ochronie katodowej.

Digitalizacja danych w ochronie katodowej.

Wyznaczenie graficzne trasy rurociągu do map Google Earth, z danymi z gruntów według map katastralnych, z wyznaczeniem budynków ochrony katodowej, włącznie namierzonych wartości potencjałów, agresywności środowiska, z wyświetlaniem zdjęć budynków i ich zaangażowaniem.
Ocena stanu gazociągu

Ocena stanu gazociągu

Ocena stanu technicznego gazociągu stalowego stosująca przepisowe metody diagnostyki.