DIRIS 10V/3A

Spínaný, lokálně i dálkově řízený zdroj 0 – 10V/0 – 3A.

  Pro detailní popis zdroje a zobrazení podrobných parametrů můžete stáhnout soubor ve formátu PDF.

  Zdroj DIRIS 10V/3A od společnosti ATEKO s.r.o. představuje dálkově řízený spínaný zdroj určený k aktivní katodické ochraně kovových předmětů uložených v zemi nebo ve vodě, jako jsou například plynovody, ropovody, vodovody a jiné produktovody. Toto zařízení hraje klíčovou roli v ochraně proti koroznímu poškození způsobenému bludnými proudy stejnosměrné trakce nebo zavlečenými potenciály. Spoluprací s dalšími prvky systému katodické ochrany umožňuje DIRIS 10V/3A udržovat požadovaný zapínací potenciál na chráněném zařízení, což vede k redukci korozního poškození a prodlužuje životnost úložného zařízení.

  Zařízení se skládá ze dvou hlavních částí: proudového zdroje a řídicí jednotky. Proudový zdroj nabízí stejnosměrný výstup 0 – 10V / 0 – 3A, zatímco řídicí jednotka, vybavena třemi samostatnými univerzálními programovatelnými PID (+Fuzzy) regulátory, umožňuje precizní řízení výstupního napětí, proud a zapínací potenciál podle měřených a požadovaných hodnot. Zařízení je dále vybaveno displejem pro zobrazení hodnot a klávesnicí pro lokální nastavení.

  Montáž a instalace DIRIS 10V/3A vyžaduje pečlivé dodržení instrukcí včetně správného umístění zařízení, zapojení vstupních a výstupních svorek, a také připojení k síťovému napájení. Zařízení by mělo být umístěno v prostředí chráněném před přímým kontaktem s vodou, vodivým prachem, slunečním světlem a silným elektromagnetickým rušením.

  Pro optimální funkčnost a dlouhou životnost je nezbytná pravidelná kontrola a údržba zařízení, včetně kontroly funkčnosti, čistoty a stavu přepěťové ochrany. Zařízení je určeno pro trvalý bezobslužný provoz za předpokladu, že nezmění dynamické chování oproti přednastaveným parametrům.

  V případě potřeby servisu nebo objednávky náhradních dílů je možné se obrátit přímo na společnost ATEKO s.r.o. Zařízení a jeho komponenty, včetně řídicí jednotky, proudového zdroje a chladiče s výkonovými polovodiči, jsou k dispozici pro doplnění nebo výměnu.

  Pro bližší informace a cenovou nabídku nás kontaktujte.