DIRIS 10V/3A

Zasilacz włączany sterowany lokalnie lub zdalnie 0 – 10V/0 – 3A.

  Aby uzyskać szczegółowy opis źródła i wyświetlić szczegółowe parametry, można pobrać plik PDF.

  Zasilacz DIRIS 10V/3A firmy ATEKO s.r.o. to zdalnie sterowany zasilacz impulsowy przeznaczony do aktywnej ochrony katodowej obiektów metalowych zakopanych w ziemi lub w wodzie, takich jak gazociągi, rurociągi naftowe, rurociągi wodne i inne rurociągi produktowe. Urządzenie to odgrywa kluczową rolę w ochronie przed uszkodzeniami korozyjnymi spowodowanymi przez błądzące prądy trakcyjne DC lub błądzące potencjały. Działając w połączeniu z innymi elementami systemu ochrony katodowej, DIRIS 10V/3A umożliwia utrzymanie wymaganego potencjału włączenia na chronionym sprzęcie, co skutkuje zmniejszeniem uszkodzeń korozyjnych i wydłużeniem żywotności urządzenia magazynującego.

  Urządzenie składa się z dwóch głównych części: źródła prądu i jednostki sterującej. Źródło prądu oferuje wyjście DC 0 – 10V / 0 – 3A, podczas gdy jednostka sterująca, wyposażona w trzy oddzielne uniwersalne programowalne regulatory PID (+Fuzzy), umożliwia precyzyjną kontrolę napięcia wyjściowego, prądu i potencjału zadziałania zgodnie z wartościami zmierzonymi i pożądanymi. Urządzenie jest również wyposażone w wyświetlacz do wyświetlania wartości i klawiaturę do lokalnych ustawień.

  Instalacja i montaż DIRIS 10V/3A wymaga starannego przestrzegania instrukcji, w tym prawidłowego umieszczenia urządzenia, podłączenia zacisków wejściowych i wyjściowych oraz podłączenia do zasilania sieciowego. Urządzenie powinno być umieszczone w środowisku chronionym przed bezpośrednim kontaktem z wodą, pyłem przewodzącym, światłem słonecznym i silnymi zakłóceniami elektromagnetycznymi.

  Regularna kontrola i konserwacja urządzenia, w tym sprawdzanie funkcjonalności, czystości i stanu listwy przeciwprzepięciowej, jest niezbędna dla zapewnienia optymalnej funkcjonalności i długiej żywotności. Urządzenie jest przeznaczone do ciągłej pracy bez nadzoru, pod warunkiem, że nie zmienia swoich dynamicznych zachowań w stosunku do wstępnie ustawionych parametrów.

  W razie potrzeby serwisu lub zamówienia części zamiennych można skontaktować się bezpośrednio z firmą ATEKO s.r.o. Urządzenie i jego komponenty, w tym jednostka sterująca, źródło prądu i półprzewodnikowy radiator mocy, są dostępne do uzupełnienia lub wymiany.

  Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i wycenę.