MIRINEP

Blok zabezpieczeń przepięciowych przeznaczony do zabezpieczenia stacji ochrony katodowej przed przepięciami. Zabezpiecza przed impulsowymi przepięciami od strony napięcia zasilającego, na wejściu pomiarowym i na wyjściu mocy urządzenia.