MIRINEP

Kompaktní blok přepěťových ochran určený pro ochranu aktivních zařízení katodické ochrany. Chrání zařízení proti pulsnímu přepětí na straně síťového napájení, měřicího vstupu a na straně silového výstupu.