Přepěťové ochrany

DIRINEP

DIRINEP

Blok přepěťových ochran určený k zabezpečení zesílené drenáže DIRISAT před přepětími. Zabezpečuje před přepětími na silovém výstupu zařízení.

    MIRINEP

    MIRINEP

    Kompaktní blok přepěťových ochran určený pro ochranu aktivních zařízení katodické ochrany. Chrání zařízení proti pulsnímu přepětí na straně síťového napájení, měřicího vstupu a na straně silového výstupu.