DIRINEP

Blok přepěťových ochran určený k zabezpečení zesílené drenáže DIRISAT před přepětími. Zabezpečuje před přepětími na silovém výstupu zařízení.