Měření potenciálů CIPS

Měří se potenciál podélně nad potrubím přenosnou elektrodou při taktovací funkci zdroje. Zaznamenává se zapínací a vypínací potenciál nad potrubím.

Pro zjištění potenciálu se používá přenosná elektroda umístěná podélně nad potrubím, společně s taktovací funkcí zdroje. Během měření se pečlivě zaznamenávají hodnoty zapínacího a vypínacího potenciálu nad potrubím. Tato metoda umožňuje přesné sledování a analýzu stavu potrubí pro účely údržby a diagnostiky.