Měření potenciálů CIPS

Měří se potenciál podélně nad potrubím přenosnou elektrodou při taktovací funkci zdroje. Zaznamenává se zapínací a vypínací potenciál nad potrubím.