Měření

Měření bludných proudů

Měření bludných proudů

Měří se velikost a směr bludných proudů vytékajících z koleje, s grafickým vyhodnocením korelační metodou.
Měření potenciálů CIPS

Měření potenciálů CIPS

Měří se potenciál podélně nad potrubím přenosnou elektrodou při taktovací funkci zdroje. Zaznamenává se zapínací a vypínací potenciál nad potrubím.
Měření proudového pole tříelektrodovou metodou

Měření proudového pole tříelektrodovou metodou

Proudové pole se měří tříelektrodovou metodou se záznamem do počítače a s grafickým vyhodnocením.
Měření vad izolace DCVG

Měření vad izolace DCVG

Měří se potenciál podélně nad potrubím (anebo paralelně) přenosnými elektrodami. Zaznamenává se potenciál mezi těmito elektrodami v době zapnutí zdroje i v době vypnutí zdroje. Z hodnot rozdílů potenciálů se hledá vada v povlaku.

Trasování

Trasování

Vyhledávání potrubí uložených v zemi, vyhledávání kabelů, uzemňovacích anod a přípojek nn, povrchovou měřicí metodou.
Vliv střídavých proudů

Vliv střídavých proudů

Posouzení pravděpodobnosti koroze ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy střídavých proudů zejména od vedení a stanic vvn a zvn.