Trasování

Vyhledávání potrubí uložených v zemi, vyhledávání kabelů, uzemňovacích anod a přípojek nn, povrchovou měřicí metodou.