Trasowanie

Wyszukiwanie rurociągów położonych w ziemi, wyszukiwanie kabli, anod uziemniających oraz połączeń napięcia niskiego, metodą pomiaru powierzchownego.

Dla skutecznej lokalizacji rur, kabli, anod uziemiających i niskonapięciowych przyłączy ukrytych pod powierzchnią, wykorzystywana jest zaawansowana metoda pomiaru powierzchniowego. Ta technika pozwala na szybkie i dokładne wykrywanie infrastruktury bez konieczności naruszania terenu, co oszczędza czas i zwiększa efektywność prac.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi pomiarowych i technologii możliwe jest uzyskanie szczegółowego przeglądu lokalizacji ukrytych elementów infrastruktury. Ta metoda jest nieocenionym pomocnikiem przy planowaniu projektów budowlanych, utrzymaniu infrastruktury lub przy kontrolach prewencyjnych, minimalizując tym samym ryzyko uszkodzenia istniejących instalacji.