Trasowanie

Wyszukiwanie rurociągów położonych w ziemi, wyszukiwanie kabli, anod uziemniających oraz połączeń napięcia niskiego, metodą pomiaru powierzchownego.