Pomiary

Pomiary pola prądowego metodą trójelektrodową

Pomiary pola prądowego metodą trójelektrodową

Pole prądowe mierzymy metodą trójelektrodową z zapisem do komputera oraz oceną graficzną.
Pomiary potencjałów CIPS

Pomiary potencjałów CIPS

Dochodzi do pomiaru potencjału wzdłuż powyżej linii ruruociągu za pomocą elektrody przenośnej podczas funkcji taktowania zasilania. Nagrywa się potencjał załączeniowy i wyłączeniowy ponad rurociągiem.
Pomiary prądów błądzących

Pomiary prądów błądzących

Pomiary natężenia i kierunku prądów błądzących wypływających z szyny z graficzną oceną metodą korelacji.
Pomiary wad izolacji DCVG

Pomiary wad izolacji DCVG

Dochodzi do pomiaru wzdłuż powyżej linii rurociągu (lub równolegle) za pomocą elektrod przenośnych. Nagrywa się wartość potencjału między tymi elektrodami w czasie włączenia zasilania i w czasie wyłączenia zasilania. Z wartości różnic potencjałów szukają się wady w powłoce.

Trasowanie

Trasowanie

Wyszukiwanie rurociągów położonych w ziemi, wyszukiwanie kabli, anod uziemniających oraz połączeń napięcia niskiego, metodą pomiaru powierzchownego.
Wpływ prądów przemiennych

Wpływ prądów przemiennych

Ocena prawdopodobieństwa korozji stalowych rurociągów izolowanych ułożonych w ziemi wskutek niebezpiecznego oddziaływania prądów przemiennych, zwłaszcza z przewodów i stacji wysokiego i bardzo wysokiego napięcia.