Pomiary pola prądowego metodą trójelektrodową

Pole prądowe mierzymy metodą trójelektrodową z zapisem do komputera oraz oceną graficzną.

Pole prądowe jest ważnym parametrem charakteryzującym układy elektrochemiczne. Do jego wyznaczania wykorzystuje się metodę trójelektrodową, która umożliwia uzyskanie profili prądu w zależności od położenia elektrody. Profile te są rejestrowane na komputerze, a następnie oceniane metodami graficznymi. Procedura ta dostarcza dokładnych i wiarygodnych informacji o bieżącym polu i jego wpływie na reakcje elektrochemiczne.

Przy tych pomiarach ustalamy kierunek, natężenie i zagęszczenie prądu ziemnego pola prądowego.

Do pomiaru pola prądowego służy układ DigPro złożony z takich składników :

  • Komputer osobowy
  • Program DigPro
  • Trzy przenośne elektrody odniesienia Cu/CuSO4
  • Para multimetrów cyfrowych Metex
  • Zestaw trzech przewodników
  • Busola

Trzy niepolaryzowalne elektrody, usuwające potencjał kontaktowy między metaliczną elektrodą i ziemią, umieścimy do zorientowanego zespołu współrzędnych x,y z osią y skierowaną do północy geograficznej. Elektrodę nr 1 umieszcza się do środka układu, elektrodę nr 2 w kierunku wschodnim i elektrodę nr 3 na północ, z rozstępami 10 m. Elektrody odniesienia Cu/CuSO4 muszą być wskutek różnic technologicznych przed pomiarem wzajemnie cechowane równoczesnym pomiarem tejże wartości w tymże miejscu. Każdą spośród tych elektrod umieszczamy zawsze na jednakowe miejsce (środek, północ, wschód) albo równolegle i prostopadle do torów kolejowych.

Miejsce pomiaru kreślimy do mapy z taką dokładnością, żeby był widoczny kierunek pola prądowego wobec urządzenia podziemnego ewent. innych konstrukcji jak tory kolejowe itp.

Cena jest podana za pomiary w miejscowości oddalonej mniej niż 100 km od siedziby wykonawcy.

Cena obejmuje pomiary oraz sporządzenie komunikatu technicznego z wynikami i oceną pomiarów.