Měření proudového pole tříelektrodovou metodou

Proudové pole se měří tříelektrodovou metodou se záznamem do počítače a s grafickým vyhodnocením.

Proudové pole je důležitým parametrem pro charakterizaci elektrochemických systémů. Pro jeho stanovení se používá tříelektrodová metoda, která umožňuje získat proudové profily v závislosti na poloze elektrody. Tyto profily se zaznamenávají do počítače a následně se vyhodnocují pomocí grafických metod. Tento postup poskytuje přesné a spolehlivé informace o proudovém poli a jeho vlivu na elektrochemické reakce.

Těmito měřeními určíme směr, intenzitu a proudovou hustotu zemského proudového pole.

K měření aktuálního pole se používá systém DigPro, který se skládá z následujících komponent:

  • Osobní počítač
  • program DigPro
  • Tři přenosné referenční elektrody Cu/CuSO 4
  • Dvojice digitálních multimetrů Metex
  • Sada tří vodítek
  • Kompas

Umístíme tři nepolarizovatelné elektrody, odstraňující kontaktní potenciál mezi kovovou elektrodou a zemí, do orientované sady x, s osou y směřující ke geografickému severu. Elektroda č. 1 je umístěna na střed systému, elektroda č. 2 na východ a elektroda č. 3 na sever, s rozestupem 10 m. Vzhledem k technologickým rozdílům musí být referenční elektrody Cu/CuSO 4 vzájemně označené před měřením a současně tuto hodnotu v daném místě změřte. Každou z těchto elektrod umístíme vždy na stejné místo (uprostřed, sever, východ) nebo rovnoběžně a kolmo k železniční trati.

Místo měření zakreslíme do mapy s takovou přesností, aby směr proudového pole byl vyznačen směrem k podzemnímu zařízení popř. další stavby, jako jsou železniční tratě atd.

Cena je uvedena za měření ve městě vzdáleném méně než 100 km od sídla zhotovitele.

V ceně je zahrnuto měření a vypracování technické zprávy s výsledky a vyhodnocením měření.