Pomiary potencjałów CIPS

Dochodzi do pomiaru potencjału wzdłuż powyżej linii ruruociągu za pomocą elektrody przenośnej podczas funkcji taktowania zasilania. Nagrywa się potencjał załączeniowy i wyłączeniowy ponad rurociągiem.