Pomiary wad izolacji DCVG

Dochodzi do pomiaru wzdłuż powyżej linii rurociągu (lub równolegle) za pomocą elektrod przenośnych. Nagrywa się wartość potencjału między tymi elektrodami w czasie włączenia zasilania i w czasie wyłączenia zasilania. Z wartości różnic potencjałów szukają się wady w powłoce.