Pomiary wad izolacji DCVG

Dochodzi do pomiaru wzdłuż powyżej linii rurociągu (lub równolegle) za pomocą elektrod przenośnych. Nagrywa się wartość potencjału między tymi elektrodami w czasie włączenia zasilania i w czasie wyłączenia zasilania. Z wartości różnic potencjałów szukają się wady w powłoce.

Do identyfikacji i analizy potencjalnych wad w powłoce rur wykorzystuje się dokładną metodę pomiaru potencjału za pomocą przenośnych elektrod. Elektrody te umieszcza się wzdłużnie lub równolegle nad rurami, co umożliwia szczegółowe monitorowanie i rejestrowanie potencjalnych różnic w różnych fazach pomiaru. Ten proces jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i integralności systemów rurociągowych.

Podczas procesu pomiaru uważnie monitoruje się potencjał między elektrodami zarówno w momencie włączenia, jak i wyłączenia źródła. Analiza zarejestrowanych danych pozwala z dużą dokładnością zlokalizować i zidentyfikować wszelkie wady w powłoce. Ta metoda stała się niezbędnym narzędziem do zapobiegania awariom i przedłużania żywotności systemów rurociągowych, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i efektywności infrastruktury.