Měření vad izolace DCVG

Měří se potenciál podélně nad potrubím (anebo paralelně) přenosnými elektrodami. Zaznamenává se potenciál mezi těmito elektrodami v době zapnutí zdroje i v době vypnutí zdroje. Z hodnot rozdílů potenciálů se hledá vada v povlaku.

Pro identifikaci a analýzu potenciálních vad v povlaku potrubí se využívá přesná metoda měření potenciálu pomocí přenosných elektrod. Tyto elektrody jsou umístěné podélně nebo paralelně nad potrubím, což umožňuje detailní sledování a zaznamenávání potenciálních rozdílů v různých fázích měření. Tento postup je klíčový pro zajištění bezpečnosti a integrity potrubních systémů.

Během procesu měření se pozorně monitoruje potenciál mezi elektrodami jak v momentě, kdy je zdroj zapnutý, tak i ve chvíli, kdy je vypnutý. Analýza zaznamenaných dat umožňuje s vysokou přesností lokalizovat a identifikovat jakékoli vady v povlaku. Tato metoda se stala nezbytným nástrojem pro prevenci selhání a prodloužení životnosti potrubních systémů, což přispívá k udržitelnosti a efektivitě infrastruktury.