Měření vad izolace DCVG

Měří se potenciál podélně nad potrubím (anebo paralelně) přenosnými elektrodami. Zaznamenává se potenciál mezi těmito elektrodami v době zapnutí zdroje i v době vypnutí zdroje. Z hodnot rozdílů potenciálů se hledá vada v povlaku.