Wpływ prądów przemiennych

Ocena prawdopodobieństwa korozji stalowych rurociągów izolowanych ułożonych w ziemi wskutek niebezpiecznego oddziaływania prądów przemiennych, zwłaszcza z przewodów i stacji wysokiego i bardzo wysokiego napięcia.

Ocena prawdopodobieństwa korozji stalowych rurociągów izolowanych ułożonych w ziemi wskutek niebezpiecznego oddziaływania prądów przemiennych, zwłaszcza z przewodów i stacji wysokiego i bardzo wysokiego napięcia.

  • Rozpatrzenie istniejącej dokumentacji
  • Obejrzenie całej trasy
  • Pomiary terenowe
  • Ocena wpływów według normy ČSN P CEN/TS 15280
  • Propozycja zabiegów poprawczych
  • Sporządzenie komunikatu technicznego

 

Cena jest podana za pomiary w miejscowości oddalonej mniej niż 100 km od siedziby wykonawcy.