Vliv střídavých proudů

Posouzení pravděpodobnosti koroze ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy střídavých proudů zejména od vedení a stanic vvn a zvn.