Komunikace

KomKor

KomKor

Program KomKor organizuje dohled nad stanicemi katodické ochrany, které jsou vybaveny zdroji DIRIS, DIRISAT a MIRIUS nebo elektrickou polarizovanou drenáží CompuDren, či jinou obecnou elektrickou polarizovanou drenáží. Stanice jsou rozmístěny na různých místech v terénu a pomocí internetové datové komunikace se mohou nastavovat a zobrazovat u dispečera aktuální stav.

    MerKom

    MerKom

    Komunikátor je především určen k přímému měření technologických hodnot elektrických polarizovaných drenáží, nebo k přenosu naměřených dat z rozhraní RS232 či RS485 přes internet. Ve spojení s dalšími prvky je určen zejména pro práci ve stanici katodické ochrany úložných zařízení.