KomKor

Program KomKor organizuje dohled nad stanicemi katodické ochrany, které jsou vybaveny zdroji DIRIS, DIRISAT a MIRIUS nebo elektrickou polarizovanou drenáží CompuDren, či jinou obecnou elektrickou polarizovanou drenáží.

Stanice jsou rozmístěny na různých místech v terénu a pomocí internetové datové komunikace se mohou nastavovat a zobrazovat u dispečera aktuální stav.